Nieuws

Duurzame Inzetbaarheid

09-01-2018 - Bridge Consulting

 

 

Bridge Consulting Group heeft er voor gekozen te werken aan een project m.b.t. duurzame inzetbaarheid voor ons personeel. Hiermee hebben we voor ogen dat we mensen langer en productief aan het werk houden en om te gaan met leeftijdsbewust personeelsbeleid. We willen graag anticiperen op individuele ambities en ontwikkelingsmogelijkheden van ons personeel, waarbij een gezonder leefstijl door o.a.  minder werkstress en een prettige werksfeer te stimuleren van groot belang zijn. 

Het blijkt dat het veranderen van aspecten van de organisatiecultuur en werkmethoden meer effectief zijn voor het voorkomen van een burn-out dan maatregelen op individueel niveau. In sommige gevallen hebben organisatorische interventies langer effect dan individuele benaderingen.

In het onderzoek komen de volgende organisatorische aspecten aan bod:

 • Autonomie op het werk
 • Werkzekerheid
 • Betrokkenheid van het personeel
 • Cultuur van participatie, gelijkheid en rechtvaardigheid
 • Mogelijkheden voor flexibel werken
 • Versterking van de rol van lijnmanagers

In een situatie waarbij werknemers medezeggenschap hebben en de omgeving als veilig en niet bedreigend beschouwen, is de kans op stress vele malen kleiner.

De nieuwe generaties medewerkers stellen andere eisen aan hun werkgever. Omgekeerd stellen organisaties andere eisen aan hun medewerkers. In feite wijzigt het psychologisch contract tussen werkgever en medewerker. Door middel van gebruik te maken van nieuwe technologieën en digitalisering kunnen we ook anticiperen op de behoefte van flexwerken van onze medewerkers.

 

Daarnaast proberen we een aantal tips om goede werknemers in huis te houden op te volgen:

 1. Hou je aan beloften en afspraken die zijn gemaakt tijdens de wervingsprocedure en organiseer voor nieuwe medewerkers een goede entree en een prettige werksfeer.
 2. Toon zakelijke en persoonlijke interesse in de medewerker en vraag wat hem of haar motiveert. Doe dat regelmatig, want levens(situaties) veranderen en daarmee ook iemands drijfveren.
 3. Zorg voor voldoende ontwikkel- en carrièremogelijkheden. Dat het werkt het beste om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.
 4. Zorg ook voor afwisselend werk. Als werknemers hun werk inhoudelijk beoordelen gaat het meestal over: een stimulerende werkomgeving, leuke collega’s en natuurlijk: afwisselend werk.
 5. Regelmatig een complimentje uitdelen kost niets en levert veel op. Geef mensen dus de waardering die verdienen, niet alleen in de vorm van bonussen of promotie, maar ook met complimenten over geleverd werk.