Nieuws

Innovatiebox

28-06-2017 - Bridge Consulting

De Europese Gedragscodegroep heeft de Nederlandse innovatiebox goedgekeurd. Hiermee is opnieuw bevestigd dat de innovatiebox internationaal aanvaard is als instrument om innovatieve activiteiten door bedrijven te stimuleren.

De Europese Gedragscodegroep controleert of belastingmaatregelen niet leiden tot schadelijke belastingconcurrentie. De Gedragscodegroep heeft gerapporteerd aan de Ecofinraad over de uitkomsten van de toetsing van de aangepaste patent- of innovatieboxen aan de criteria van de Gedragscode en de eisen van de nexusbenadering. De aangescherpte Nederlandse innovatiebox is goedgekeurd en is niet schadelijk bevonden.

 

Biologische gewasbescherming

De Tweede Kamer heeft afgelopen najaar opgeroepen biologische gewasbeschermingsmiddelen onder de innovatiebox te brengen en dit te dekken met een verlaging van dat het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) naar 55 procent. Nu de goedkeuring verleend is, gebeurt dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

 

Innovatiewinst en boxtarief

Het deel van de winst (of kostenbesparing) dat toerekenbaar is aan de innovatiefunctie van het bedrijf wordt als innovatiewinst aangeduid. Het boxtarief is het effectieve vennootschapsbelastingtarief dat van toepassing op de innovatiewinst. Dit tarief bedraagt vanaf 1 januari 2010 5%. Uitgaande van een belastingtarief van 25% betekent dit een winstvrijstelling van maximaal 80%. In de periode 2007-2009 bedroeg het boxtarief 10%.  Meer informatie: 

Ministerie van Financiën, 28 juni 2017