Consultancy

Strategie

Veel organisaties moeten momenteel de grenzen van hun mogelijkheden opzoeken om continuïteit te waarborgen. Dit vergt een duidelijke visie op de toekomst, maar ook de flexibiliteit om vandaag stappen te kunnen maken. We helpen u de keuzes te maken die nu nodig zijn en daarna de transformaties door te voeren die door al uw stakeholders worden gedragen.

Performance Management

Een manier van denken en werken
Performance leaders zijn organisaties die in staat zijn om structureel de gestelde doelen sneller en efficiënter te bereiken. Zij doen dit door een extreem sterke focus die in de gehele organisatie is doorleefd en wordt ondersteund door sterk leiderschap. Elke branche kent voorbeelden van dergelijke organisaties, maar het is niet eenvoudig om deze prestaties te evenaren. En welke risico’s bent u bereid daarin te nemen?

Risico management

Transparante compliance keten: aantoonbaar ‘in control’
Van ondernemingen en organisaties wordt verwacht dat zij goed bestuurd worden en voldoen aan wet- en regelgeving. Compliance vraagt om een grote inspanning in verschillende gelederen van uw organisatie. Kunnen de processen rond uw jaarrekening en fiscale aangifte misschien efficiënter? Wat kan automatisering toevoegen en hoe maakt u de compliance processen ondersteunend aan uw ondernemingsstrategie?

Business Restructuring Services

Het overwinnen van financiële uitdagingen
Als uw bedrijf in financiële problemen is geraakt, is het zaak zo snel mogelijk in te grijpen. Door gebruik te maken van business restructuring zal uit onderzoek blijken dat het bedrijf in een nieuwe structuur weer levensvatbaar kan ondernemen. Ook de financieringsstructuur is onderdeel van onderzoek, zodat uiteindelijk oplossingen worden gevonden om de liquiditeitspositie van het bedrijf te verbeteren. Maar ook de informatiestroom naar de financiers toe is in deze periode van groot belang en daarom is hier binnen business restructuring extra aandacht voor.

Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw browse-ervaring te verbeteren.