Consultancy

Tax Alert Curaçao Wetsvoorstel Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes  ||  Nieuw belastingpakket bedrijven: vennootschapsbelasting nog verder omlaag  ||  Prinsjesdag 2018  ||  Belangrijke wijzigingen in de Curaçaose fiscale wetgeving  ||  Dividendbelasting  ||  Duurzame Inzetbaarheid  ||  Eindejaars Belastingtips  ||  Prinsjesdag 2017  ||  Innovatiebox  ||  Hoge erfbelasting zit familiebedrijven in de weg  || 


Bridge Consulting Group

Strategie

Veel organisaties moeten momenteel de grenzen van hun mogelijkheden opzoeken om continuïteit te waarborgen. Dit vergt een duidelijke visie op de toekomst, maar ook de flexibiliteit om vandaag stappen te kunnen maken. We helpen u de keuzes te maken die nu nodig zijn en daarna de transformaties door te voeren die door al uw stakeholders worden gedragen.

Lees meer

Performance Management

Een manier van denken en werken
Performance leaders zijn organisaties die in staat zijn om structureel de gestelde doelen sneller en efficiënter te bereiken. Zij doen dit door een extreem sterke focus die in de gehele organisatie is doorleefd en wordt ondersteund door sterk leiderschap. Elke branche kent voorbeelden van dergelijke organisaties, maar het is niet eenvoudig om deze prestaties te evenaren. En welke risico’s bent u bereid daarin te nemen?

Lees meer

Bridge Consulting Group
Bridge Consulting Group

Risico management

Transparante compliance keten: aantoonbaar ‘in control’
Van ondernemingen en organisaties wordt verwacht dat zij goed bestuurd worden en voldoen aan wet- en regelgeving. Compliance vraagt om een grote inspanning in verschillende gelederen van uw organisatie. Kunnen de processen rond uw jaarrekening en fiscale aangifte misschien efficiënter? Wat kan automatisering toevoegen en hoe maakt u de compliance processen ondersteunend aan uw ondernemingsstrategie?

Lees meer

Business Restructuring Services

Het overwinnen van financiële uitdagingen
Als uw bedrijf in financiële problemen is geraakt, is het zaak zo snel mogelijk in te grijpen. Door gebruik te maken van business restructuring zal uit onderzoek blijken dat het bedrijf in een nieuwe structuur weer levensvatbaar kan ondernemen. Ook de financieringsstructuur is onderdeel van onderzoek, zodat uiteindelijk oplossingen worden gevonden om de liquiditeitspositie van het bedrijf te verbeteren. Maar ook de informatiestroom naar de financiers toe is in deze periode van groot belang en daarom is hier binnen business restructuring extra aandacht voor.

Lees meer

Bridge Consulting Group
Bridge Consulting Group

Fusies & overnames

Bridge Consulting Group is u graag van dienst met zorgvuldige en adviezen. Van waardebepaling van uw bedrijf tot het definiëren van een...

Lees meer
Bridge Consulting Group

Belastingadvies

Wij bieden u doordachte belastingadviezen door deze te verbinden aan andere disciplines binnen uw organisatie.

Lees meer
Bridge Consulting Group

Corporate finance

Wij adviseren uw organisatie door middel van doordachte managementadviezen, die u daadwerkelijk verder helpen.

Lees meer