Huurtoeslag 2020

Huurtoeslag is een toeslag waar u recht op kunt hebben als u een woning huurt en u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze toeslag vraag je aan bij de Belastingdienst. De toeslag voor een alleenstaande is maximaal €368 per maand en een samenwonend maximaal €321 per maand. In 2020 komen meer mensen dan voorheen in aanmerking voor huurtoeslag aangezien er geen ‘harde’ inkomensgrens meer aan deze toeslag hangt. Het recht op en de hoeveelheid huurtoeslag wordt op basis van uw, woning. leeftijd, vermogen, inkomen, de samenstelling van je huishouden en de huurprijs bepaald.

 

Voorwaarden op huurtoeslag:

  1. U huurt een zelfstandige woning

Dit is een woning met een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. Zoals een flat of een rijtjeshuis. En in de woning moeten in elk geval aanwezig zijn:

  • een eigen woon(slaap)kamer
  • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
  • een eigen toilet met waterspoeling

Maar niet voor álle zelfstandige woningen kunt u huurtoeslag krijgen. Voor een woonboot of recreatiewoning kunt u bijvoorbeeld geen huurtoeslag krijgen. Ook al zijn het zelfstandige woonruimten.

  1. Uw huur mag niet te hoog zijn

Uw huur mag in 2020 niet hoger zijn dan € 737,14. We gaan hierbij uit van de rekenhuur, die bestaat uit de kale huur plus de service kosten.

Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 432,51, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 737,14 zijn.

  1. Uw vermogen mag niet te hoog zijn

U mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag op 1 januari 2020 maximaal € 30.846 in eigen vermogen hebben. Partners mogen samen op 1 januari 2020 maximaal € 61.692 hebben.

Hebt u een thuiswonende kind met vermogen dat jonger is dan 18 jaar, of iemand anders in uw huishouden? Dat bedrag telt dan mee bij uw vermogen.

Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Uw auto of eigen woning tellen meestal niet mee.

Houd voor uw toeslagen wel rekening met extra regels

  • Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner? Dan telt zijn vermogen niet mee.
  • Groene beleggingen tellen wél mee als vermogen. Alleen voor uw belastingaangifte kunt u een vrijstelling krijgen.
  • Bijzonder vermogen telt niet mee.

Verandering 2020

Aan de huurtoeslag hangt sinds 2020 voor het eerst geen ‘harde’ inkomensgrens meer. In 2019 was het nog zo, dat als je als alleenstaande 22.701 euro verdiende aan inkomen, dat je geen recht zou hebben op huurtoeslag (1 euro te veel). Als samenwonenden lag die grens op een gezamenlijk inkomen van 30.825 euro.

 

Vanaf 2020 wordt een geleidelijke inkomensgrens ingevoerd. Bij een stijgend inkomen, gaat het recht op huurtoeslag niet in één keer verloren, maar loopt deze langzaam terug tot nul. Huurders die dit jaar te veel ontvangen, moeten het verschil nog steeds terugbetalen, maar niet meer de gehele toeslagsom.

Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw browse-ervaring te verbeteren.