Dividendstripping Regelgeving Volgens Hoge Raad Uitputtend in Wet Vastgelegd

Dividendstripping Regelgeving Volgens Hoge Raad Uitputtend in Wet Vastgelegd

De Hoge Raad Heeft onlangs een complexe zaak rond mogelijk dividendstripping herzien. De kernvraag was of een belanghebbende (een BV) werkelijk gerechtigd was tot dividenden op het moment van hun uitkering. Het Hof moet nu onderzoeken of de belanghebbende zowel opbrengstgerechtigde als uiteindelijk gerechtigde was. Dit onderscheid is cruciaal, aangezien de mogelijkheid om dividendbelasting met vennootschapsbelasting te verrekenen afhangt van deze status.

Dividendstripping betreft het splitsen van economische en juridische rechten op dividenden om belastingvoordelen te behalen. Dit gebeurt vaak door aandelen, net voor de dividenduitkering, over te dragen aan partijen met een gunstiger belastingpositie.  Dit kan de heffing van dividendbelasting beperken of voorkomen. Dergelijke praktijken kunnen zeer divers en complex zijn.

 

De Hoge Raad stelde dat als een opbrengstgerechtigde niet de uiteindelijk gerechtigde is, de dividendbelasting niet verrekend kan worden met de vennootschapsbelasting. De criteria voor ‘uiteindelijk gerechtigde’ zijn echter niet eenduidig gedefinieerd door de wetgever en de Hoge Raad laat ruimte voor nadere interpretatie. Ook benadrukte de Hoge Raad dat de belanghebbende aan alle administratieve verplichtingen voldeed. Voor de verrekening van dividendbelasting is het voldoende als de administratie duidelijkheid biedt over de aard, timing en voor waarden van de betreffende transacties. De mate van feitelijke betrokkenheid van de belastingplichtige is hierbij niet van belang.

 

Tot slot is vanaf 1 januari 2024 de aanpak van dividendstripping aangescherpt.

De bewijslast, oorspronkelijk bij de inspecteur, verschuift nu deels naar de belastingplichtige. Deze moet aannemelijk maken dat hij/zij zowel aanspraak kan maken op een tegemoetkoming als uiteindelijk gerechtigde is. Voor kleine beleggers geldt een drempel van €1.000 aan geheven dividendbelasting    per jaar, waaronder ze deze aannemelijkheid niet hoeven te bewijzen.Geef een reactie

Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw browse-ervaring te verbeteren.