Energielabel C vanaf 2023 verplicht, vraag nu subsidie aan!

Indien een kantoorgebouw per 1 januari 2023 niet aan de label C verplichting voldoet, mag het gebouw niet meer worden gebruikt. In beginsel is dan sprake van een gebrek en heeft de huurder recht op herstel, huurprijsvermindering en schadevergoeding.

Als u als mkb’er uw bedrijfspand duurzamer wilt maken, dan kunt u vanaf 1 oktober 2021 subsidie aanvragen. Dit is voor mkb-bedrijven met bedrijfspanden waar per jaar minder dan 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh elektriciteit wordt verbruikt.

De subsidie vergoedt 80% van de gemaakte kosten van het energieadvies en het ondersteuningstraject met een maximum van € 2.500,-. Voor het advies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400,- en een maximum subsidiebedrag van € 750,-.

U krijgt subsidie voor de kosten van een op maat gemaakt energieadvies. Daarin staan de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging) voor uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering beschreven. Dit energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf. Lees alle voorwaarden.

Het energieadvies bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen, zoals: het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Maar ook kleinere aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting. Of andere energiebesparings- of verduurzamingsmaatregelen voor bijvoorbeeld energiezuinige koeling, keukenapparatuur en ICT-apparatuur. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van uw bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

 

Wie stelt voor u een energieadvies op?

U laat het energieadvies opstellen door een onderneming die bedrijfsmatig onderzoek doet naar en adviseert over mogelijk te nemen verduurzamingsmaatregelen bij uw onderneming. De energieadviseur mag niet werkzaam zijn bij uw mkb-onderneming.

Ondersteuning voor uitvoering maatregel uit energieadvies

Daarnaast kunt u ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen. Ook voor de begeleiding van het uitvoeren van een maatregel kunt u subsidie aanvragen. Ook de ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf komt in aanmerking van subsidie.

 

Wie kan u bij de ondersteuning helpen?

Voor de ondersteuning mag u naar eigen inzicht iemand inhuren. Zoals bijvoorbeeld een installatiebedrijf die u helpt met het uitvoeren van maatregelen, of een accountant die u helpt met de subsidieaanvraag. Het is dus iemand die u bedrijfsmatig ondersteunt bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

De hulp die u hierbij krijgt noemen wij de hulp van een energieregisseur. Belangrijk is dat deze energieregisseur niet bij uw eigen bedrijf werkzaam is. Ook moet degene die u inschakelt in het bezit zijn van een eigen kvk-nummer.

Aanbeveling

U heeft een aantal gegevens nodig voor de aanvraag. Het energieadvies en de facturen van de energieadviseur en energieregisseur. Tot slot de opdrachtverstrekking/getekende offerte/betaalbewijs voor binnen twee jaar na het energieadvies uit te voeren materiële maatregelen. Let op! U kunt maar een keer per bedrijfspand subsidie aanvragen!

 

Let op!

  • De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt zich laten ondersteunen om voor deze regelingen subsidie aan te vragen.
  • Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie.
  • Het kan zijn dat u eerder dan 2 augustus 2021 een afspraak had met een energieadviseur, maar het advies zelf moet op of na 2 augustus 2021 zijn opgesteld door de energieadviseur en voldoen aan de eisen uit de regeling.
  • U kunt alleen subsidie aanvragen als u bewijs overlegt dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. Het bewijs kan bestaan uit een getekende offerte, opdracht of een betaalbewijs. Uit de getekende offerte of opdracht moet blijken dat de maatregel binnen 2 jaar na het opstellen van het advies wordt uitgevoerd. Het moeten ‘materiële’ maatregelen zijn: een gedragsmaatregel geldt niet als uitgevoerde maatregel.

 

Bridge kan u ondersteunen in uw subsidie aanvraag!

 

contact:

mail@bridgeconsultinggroup.eu

of bel met: 073-615 60 10 tijdens kantoorurenGeef een antwoord

Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw browse-ervaring te verbeteren.